Gilhusodden, Lier

Båt i Drammensfjorden! Prøv fiskelykken på en av de mest artsrike fiskeplassene i landet! Kort vei å gå, flott badeplass og en veldig spennende fiskeplass året rundt!

  • Sjøfiske
  • Kodelås

Om stedet

Norges mest artsrike sted!
Fiskearter: ål, ørret, laks, abbor, sik, vederbuk, stam, torsk, makrell, sei, hvitting, hyse, skrubbe og mange fler.
Ferskvannsartene får du i strandsonen/nærme land.

Det er forbudt å bruke motor innenfor Linnesstranda Naturreservat, dette omfatter også elmotor. Se kart her: http://lieropplevelser.no/wp-content/uploads/2018/05/Naturreservat_kart.jpg

Innbyggere i Lier kan låne nøkkel gratis på BUA Lier uten krav om medlemsskap i NJFF. BUA Lier: http://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/bua/

Ansvarlig

NJFF Buskerud

Lokasjon

Det er forbudt å bruke motor innenfor Linnesstranda Naturreservat, dette omfatter også elmotor. Se kart her: http://lieropplevelser.no/wp-content/uploads/2018/05/Naturreservat_kart.jpg

Se regler for bruk av båten

Lokasjon

Denne båten ligger i Lier

Medlemsfordeler

I tillegg til at du er medeier i snart 200 båter er det mange andre fordeler ved å være medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Bli medlem her!